Haroma & Partners Arkitekter Ab grundades år 2004 kring en grupp professionella byggnadsplanerare som vant sig att arbeta tillsammans under gångna år.
I arbetsgruppen kombineras 35 års know-how och erfarenhet av byggbranschen med ung fördomsfrihet och behärskande av moderna arbetsmetoder och teknologi.

Våra planerares meritförteckningar täcker det mesta inom arkitektur och innehåller ett flertal exempel på allt ifrån villor och bostadsområden till hotell och badanläggningar, industriella produktionsanläggningar samt affärs-, teknologi-, och fritidscenters. Utöver planerandet av nybyggnadsproduktion hör till våra styrkor förmågan att finna innovativa återanvändningsmetoder för gamla byggnader, såsom loft-boende eller kontorslokaler.

Byråns klientel består av både privatpersoner och företag samt offentliga organisationer och samfund. Vårt arbetsfält sträcker sig från rent konkret byggnadsplanering till planläggning på detaljplanenivå. Tillsammans med våra etablerade samarbetspartners utvecklar vi också mer storskaliga miljöplaner och funktionella visioner.

Vi ingår i ett samarbetsnätverk inom byggbranschen, där vi utöver arkitektur i dess traditionella mening även utvecklar olika funktions- och finansieringsmodeller för byggprojekt.